تبلیغات
مدرسه ی راهنمایی نور - این قالب
Susa Web Tools
این قالب

قالب وبلاگ سبک شد...
من امروز توانستم کمی در حد 30 kb وبلاگم را سبکتر کنم که کاربران بتوانند راحت مطالب را بخوانند.

                                                       smilies4