تبلیغات
مدرسه ی راهنمایی نور - سخنرانی استاد شرفی در جلسه مادران
Susa Web Tools
سخنرانی استاد شرفی در جلسه مادران


     'مدرسه ی راهنمایی نور بندر عباس -استاد شرفی

چهار شنبه : 8/10/89
ساعت : 19:13
استاد شرفی در مدرسه ی راهنمایی نور در رابطه با رفتار با فرزندان و اخلاق فرزندان در خانواذه سخنرانی کردند.


كلمات كلیدی : استاد شرفی ، مدرسه ، مدرسه ی راهنمایی ، مدرسه ی راهنمایی نور ، مدرسه ی راهنمایی نور بندرعباس ، وحید حاجی پور ، noor85 ، noor85.mihanblog.com ،